Pozew o rozwód

Działając imieniem powódki, na podstawie pełnomocnictwa, którego uwierzytelnioną kopię załączam do niniejszego pisma, wnoszę o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa zawartego pomiędzy powódką a pozwanym w dniu 11...

Arbitraż, czyli co?

Ujmując rzecz najprościej i najkrócej, istotą arbitrażu jest istnienie pozostających w sporze stron, zgodnie wskazujących osobę trzecią, która ma wydać rozstrzygający wyrok. Brzmi znajomo? Oczywiście, ponieważ ...